ثبت نام راننده/مالک جدید

قبل از شروع به ثبت نام موارد زیرا بخوانید:

هر شخص فقط یک بار می تواند ثبت نام کند، و امکان ویرایش وجود ندارد

از ورود صحیح اطلاعات شخص اطمینان حاصل نماید

بعد از دریافت کد پیگیری به مرحله بعدی ثبت نام مراجعه کنید

پس از ذخیره اطلاعات شخصی ، یک کد رهگیری به شما تعلق میگیرد .کد رهگیری را حتما" به خاطر بسپارید.

مشخصات فردی
اطلاعات پایه
تصویر شخص

قبل از شروع به ثبت مدارک موارد زیرا بخوانید:

در این بخش شما میتوانید مدارک مربوطه خود رو ثبت کنید، تا در بخش مدارک تاکسی رانی ثبت گردد.

ثبت مدارک

قبل از شروع به ثبت گواهینامه موارد زیرا بخوانید:

در این بخش شما میتوانید گواهینامه شخص مربوطه رو ثبت کنید، تا در بخش مدارک تاکسی رانی ثبت گردد.

ثبت گواهینامه